Regulamin Konkursu Konkursiaki

Niezwykłe machiny”

I. Organizator

  1. Organizatorem konkursu jest Media Service Zawada Sp. z o.o. Warszawa 04-028, al. Stanów Zjednoczonych 51 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 000027679, NIP 113-00-94-47.
  2. Konkurs ma charakter przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny a Organizator jest wydającym nagrody w rozumieniu tego artykułu.
  3. UWAGA: Każdy uczestnik konkursu (rodzic lub opiekun osoby małoletniej) przed podjęciem decyzji o udziale powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem. Regulamin Serwisu zamieszczonym na stronie www.konkursiaki.pl oraz Polityką prywatności, o jakiej mowa w art. V na stronie www.konkursiaki.pl.

II. Termin

Konkurs trwać będzie od 13.10.2018 r. od godz. 09:00 do 13.12.2018 r. do godz. 23.59.

III. Warunki uczestnictwa

1.     Uczestnikiem konkursu może być Użytkownik zarejestrowany zgodnie z Regulaminem Serwisu Konkursiaki.pl, który zagra w grę "Niezwykłe machiny" polegającą na przejechaniu samochodem na zdalnej planszy w określonym czasie. Gracz ma nieograniczoną liczbę prób. Szczegółowe zasady gry przedstawione są na stronie. Ranking uczestników będzie opublikowany na stronie www.konkursiaki.pl.

2.     Do tabeli wyników zapisywany jest najlepszy wynik.

3.     Ranking uczestników będzie opublikowany na stronie www.konkursiaki.pl.

IV. Nagrody

1.     Nagrody rzeczowe:

a.     4x zestaw 72002 Lego Nexo o wartości 89,99 zł

b.     1x zestaw 72003 Lego Nexo o wartości 89,99 zł

c.     1x zestaw 72004 Lego Nexo o wartości 89,99 zł

Fundatorem nagród jest Lego Polska Sp. z o.o.

2.     Nagrody zostaną przyznane zgodnie z kolejnością przestawioną w art. III.

3.     W przypadku uzyskania przez kilku Użytkowników takiego samego wyniku o przyznaniu nagrody decydować będzie najlepszy czas w którym wynik został ustanowiony przez poszczególnych Użytkowników.

4.     Laureat wyłoniony w Konkursie zostanie o tym powiadomiony mailowo przez Organizatora za pośrednictwem adresu e-mail, który został podany przez Uczestnika podczas rejestracji.

5.     Laureat ma 14 dni na potwierdzenia danych niezbędnych do wysyłki nagrody.

6.     Nagrody zostaną przyznane zgodnie z kolejnością przestawioną powyżej.

7.     Laureat wyłoniony w Konkursie zostanie o tym powiadomiony mailowo przez Organizatora za pośrednictwem adresu email, który został podany przez Uczestnika podczas rejestracji.

V. Prawa uczestników, kontakt z Organizatorem, ochrona danych osobowych uczestników konkursu

1.     Pozostałe warunki uczestniczenia w konkursie, w zakresie jaki ma do niego zastosowanie, w tym kontakt z organizatorem, warunki techniczne dla korzystania z serwisu, zgłaszanie reklamacji, określa Regulamin Serwisu WWW. Konkursiaki zamieszczony na stronie www.konkursiaki.pl. Postanowienia dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu, w tym osób małoletnich, uprawnienia z tym związane zawarte zostały w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie www.konkursiaki.pl.