Regulamin Konkursu

Konkursiaki „Książkowe Szaleństwo”

I. Organizator

 1. Organizatorem konkursu jest Media Service Zawada Sp. z o.o. Warszawa 04-028, al. Stanów Zjednoczonych 51 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 000027679, NIP 113-00-94-47.

 2. Konkurs ma charakter przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny a Organizator jest wydającym nagrody w rozumieniu tego artykułu.
 3. UWAGA: Każdy uczestnik konkursu (rodzic lub opiekun osoby małoletniej) przed podjęciem decyzji o udziale powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem. Regulamin Serwisu zamieszczonym na stronie www.konkursiaki.pl oraz Polityką prywatności, o jakiej mowa w art. V na stronie www.konkursiaki.pl.

II. Termin

Konkurs trwać będzie od 29.05.2018 r. od godz. 09:00 do 29.06.2018r. do godz. 23.59.

III. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem konkursu może być Użytkownik zarejestrowany zgodnie z Regulaminem Serwisu Konkursiaki.pl, który zagra w grę"Książkowe Szaleństwo"polegającą na przemierzaniu labiryntu i usuwaniu kulek. Gracz ma nieograniczoną liczbę prób. Szczegółowe zasady gry przedstawione są na stronie. Ranking uczestników będzie opublikowany na stronie www.konkursiaki.pl.
 2. Do tabeli wyników zapisywany jest najlepszy wynik.
 3. Ranking uczestników będzie opublikowany na stronie www.konkursiaki.pl.

IV. Nagrody

 1. Nagrody rzeczowe:

  1. Trzy książki "Lamy United" ufundowane przez Wydawnictwo Zielona Sowa o wartości jednostkowej 26 zł brutto,
  2. Trzy książki "Przyklejam, dekoruję, projektuję. Star Wars. Statki i ich piloci" ufundowane przez Wydawnictwo Zielona Sowa o wartości jednostkowej 20 zł brutto,
  3. Trzy książki "Szkolne szaleństwa. Sikać albo nie sikać - oto jest pytanie!" ufundowane przez Wydawnictwo Zielona Sowa o wartości jednostkowej 18 zł brutto.

 2. Nagrody zostaną przyznane zgodnie z kolejnością przestawioną w art. III.
 3. Laureat wyłoniony w Konkursie zostanie o tym powiadomiony mailowo przez Organizatora za pośrednictwem adresu email, który został podany przez Uczestnika podczas rejestracji.
 4. Laureat ma 14 dni na potwierdzenia danych niezbędnych do wysyłki nagrody.
 5. Nagrody zostaną przyznane zgodnie z kolejnością przestawioną powyżej.
 6. Laureat wyłoniony w Konkursie zostanie o tym powiadomiony mailowo przez Organizatora za pośrednictwem adresu email, który został podany przez Uczestnika podczas rejestracji.

V. Prawa uczestników, kontakt z Organizatorem, ochrona danych osobowych uczestników konkursu

Pozostałe warunki uczestniczenia w konkursie, w zakresie jaki ma do niego zastosowanie, w tym kontakt z organizatorem, warunki techniczne dla korzystania z serwisu, zgłaszanie reklamacji, określa Regulamin Serwisu WWW. Konkursiaki zamieszczony na stronie www.konkursiaki.pl. Postanowienia dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu, w tym osób małoletnich, uprawnienia z tym związane zawarte zostały w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie www.konkursiaki.pl.