25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane w skrócie „RODO” lub „GDPR”.

Zgodnie z nowymi przepisami poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Ci dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Twoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw wobec przetwarzaniu danych.

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy poinformować Cię o zasadach, na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe. Prosimy o zapoznanie się z formularzem informacyjnym zawierającym szczegółowe informacje o przetwarzanych danych osobowych (dostępnym na stronie internetowej https://konkursiaki.pl/polityka-prywatnosci)

Wiadomość ma jedynie cel informacyjny, nie musisz podejmować żadnych kroków, aby zaakceptować zmiany.